Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Презентация за възможностите за финансиране на проектни предложения бе представена в МУ - Варна

На 09.07.2022 г. от 16:00 ч., в зала 104 на Факултет „Фармация" МУ - Варна г-н Тиери Жакин изнесе лекция на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по програма Horizon Europe – MSCA – Staff Exchange". Презентацията беше изнесена на английски език. След представянето, участниците дискутираха по темата и зададоха въпроси към лектора, който е представител на Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания REA.