Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Логопеди в МУ-Варна

Студенти от специалност "Логопедия" се обучават присъствено в базите на МУ-Варна при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени от Министерството на здравеопазването. Те откриват лицата си само в краен случай, когато извършват различни лицеви упражнения свързани с практическата им подготовка. Завръщането на студентите стана възможно след заповед от 04.02.2021 г. на ректора проф. Валентин Игнатов. Обучението по специалността отговаря на съвременните потребности в обществото. Провежда се в редовна форма с продължителност четири учебни години. Завършилите придобиват професионална квалификация „логопед” (говорен терапевт) и могат да провеждат езиково-говорна терапия при деца и възрастни. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2