Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Помощник-фармацевти в МК-Варна

Студенти от специалост "Помощник-фармацевт" на МК-Варна се обучават по време на практически занятия в лабораторните зали под ръковоството на гл. ас. Силвия Михайлова и ас. фарм. Момчил Ламбев при спазване на всички противоепидемични мерки. Помощник-фармацевтът е здравен специалист, който участва активно в лекарствопроизводството и лекарствоснабдяването. Той приготвя и отпуска лекарствени форми, билкови смеси, санитарно-хигиенни материали, козметични средства, диетични продукти и други в рамките на компетенциите си под контрола на магистър-фармацевт или самостоятелно. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4