Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Мартин Иванов

На 16.01.2024 г. в МУ-Варна се състоя публична защита на Мартин Иванов за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е "Пролиферация и диференциациа на прогениторни клетки в субвентрикуларна зона от краен мозък на възрастни примати".

Страница 1 от 2