Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

ХIV национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация

На 03.10. в град Варна бе открит ХIV национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация. Организатор на конгреса е Българска ортопедична и травматологична асоциация. Зам.-ректорът по „Научна дейност" на МУ-Варна проф. д-р Христина Групчева поздрави присъстващите от името на ректора проф. д-р Красимир Иванов. „Обменът на опит е от изключителна важност и значение за развитието на науката. В рамките на конференцията водещи специалисти от България и чужбина в областта на ортопедията и травматологията предстои да споделят своя опит и резултати от научно-практическата си дейност. А това безспорно ще хвърли нова светлина върху разглежданите теми и проблеми, свързани с използването на новите технологии, техники и материали, детската ортопедия, реконструктивната хирургия и други. Поздравявам организаторите за техния професионализъм и пожелавам успешно представяне и ползотворно сътрудничество на всички участници в 14-тото издание на Националния конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация!" Броят на участниците ежегодно расте, като тази година във форума се включват над 600 специалисти. Сред тях 25 са представители на други държави. Сред присъстващите на лекциите са и студенти от 4 и 5 курс от МУ-Варна, които също имат интерес в областта на ортопедията и травматологията. Сериозният интерес към конгреса е заявен и от включените 130 доклада и 60 постера. Варненските специалисти участват в конгреса с 8 разработки. По време на форума се провежда и научна сесия "Съвременни тенденции на здравните грижи в ортопедията и травматологията". Представени бяха доклади, изнесени от медицински сестри и професионалисти по здравни грижи. ХIV национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация продължава до 6 октомври. Текст: Вероника Стоянова, снимки: Петко Момчилов

Страница 1 от 3