Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Рехабилитатори в УМБАЛ Св. Марина

Студентите от специалност "Рехабилитатор" на МК-Варна се обучават по време на практически занятия в реална работна среда в УМБАЛ "Св. Марина" на 05.03.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени от министерството на здравеопазването. Целта на обучението по специалността „Рехабилитатор" е студентите да получат теоретична и практическа подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед подобряване качеството на живот на пациентите. Рехабилитаторът е специалист, който има право да работи в медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, многопрофилни болници, санаториални центрове, центрове за продължително долекуване, спа курортни центрове, социални заведения за деца с увреждания, спортни клубове и спортни бази и центрове за красота. Придобилите специалността получават знания и умения, както в прилагането на кинезитерапевтичните методи и средства, така и в методите на електролечение, светлолечение, водотоплотерапия, климато-балнеотерапия и специална физиотерапия. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3