Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Преподаватели от Полша гостуваха в МУ-Варна по програма за мобилност

От 27 фувруари до 3 март катедра „Здравни грижи“ към Факултета по обществено здравеопазване бе домакин на група преподаватели от Университета „Ян Гродек“ в град Санок, Полша. Посещението на чуждата делегация в Медицински университет – Варна е по програма за мобилност. Полските преподаватели се запознаха с академичния състав и материалната база на катедрата. По време на престоя те посетиха и филиала на университета в гр. Шумен. Студентите, които се обучават по специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ обсъждаха с гостуващите експерти теми в областта на здравните грижи и сестринството. Проведеният обмен поставя началото на нови бъдещи контакти и сътрудничество с Университета „Ян Гродек“ в Санок, Полша.

Страница 1 от 7