Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Уроци по Медицинска биология

,,Медицинска биология‘‘ е една от дисциплините, които изучават студентите от специалностите ,,Медицина‘‘, ,,Дентална медицина‘‘, ,,Фармация‘‘ и ,,Помощник-фармацевт‘‘. Като част от колектива на Катедра ,,Биология‘‘, ас. д-р Стоян Стоянов, ас. Ивайла Кулева и ас. Даниела Пепиева, водят някои от занятията на бъдещите лекари и помощник-фармацевти. По време на упражненията студентите придобиват знания в областта на молекулярната биология и имунологията, като се учат и да разпознават често срещани паразити, предизвикващи заболявания при човека.

Страница 1 от 3