Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Уроци по фармацевтичен анализ с Ивелин Илиев

Студенти от 4-ти курс в специалност "Фармация" извършват практически опити по дисциплината „Фармацевтичен анализ“ в лабораториите на Факултета по фармация на МУ-Варна. Целта е да се научат да идентифицират количеството на лекарствени вещества, чрез различни методи на анализ - спектрофотометрия, тънкослойна хроматография, титруване и други. Обучението на студентите по фармация е само в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда. Обучението е с продължителност пет години и се организира в три етапа. Първият етап осигурява фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. През втория етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на професията. Третият етап е преддипломен стаж, който се провежда в аптеки, утвърдени като бази за обучение. Обучението завършва след успешно полагане на държавни изпити. Дипломираните студенти получават професионална квалификация „магистър-фармацевт" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4