Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Тържествена промоция на Випуск 2022 на Филиала на МУ-Варна във Велико Търново

24 абсолвенти - медицински сестри и акушерки получиха дипломите си от ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов на 1 октомври по време на тържествената церемония по дипломиране на Четвъртия випуск на Филиал Велико Търново. Със свещички в ръка дипломиращите се медицински сестри и акушерки произнесоха клетвата, повтаряйки словата след директора на филиала доц. Диана Димитрова.

Страница 1 от 9