Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Книгата „Предпоследното сражение“ на д-р Анета Кирова беше представена по време на литературна вечер

Книгата „Предпоследното сражение“ на д-р Анета Кирова бе представена по време на литературната вечер „Под магическото перо на медиците“ ​ На 30 септември в зала „Панорама" на Факултета по фармация бе представена книгата „Предпоследното сражение" на д-р Анета Кирова. Събитието бе част от поредицата „Под магическото перо на медиците", организирана от библиотеката на МУ-Варна. „Предпоследното сражение" разказва за българския опит в борбата с враг, който днес продължава да бъде една от най-масовите ендемични болести в тропическите страни. Маларията е паразитно заболяване и е едно от най-древните заболявания, за което се съобщава в писмени източници. Поради добра организация на дейностите, постигане на синхронност и влагане на неимоверни усилия от страна на здравните кадри в страната, в нашата страна изкореняването на маларията настъпва преди много други страни в света. През 2015 г., по време на едно честване на 50 години от победата над маларията в България, проведено в Националния център по заразни и паразитни болести в София, д-р Кирова е завладяна от идеята да направи проучване. Прекарва повече от година в прелистването на периодика на Българския лекарски съюз и други медицински списания от периода 1900-1962 г. и обобщаване и анализиране на данни и цифри. „От 1974 г. местни случаи на малария не се наблюдават и на целия европейски континент. Но, както виждаме и във връзка с Ковид-19, животът не спира да ни поднася предизвикателства. Необходимо е да бъдем мъдри, да се учим от уроците на историята, да бъдем достатъчно съпричастни и гъвкави, за да отговаряме достойно на пораждащите се постоянно проблеми. Да бъдем и малко идеалисти и мечтатели, за да виждаме проекцията на своите мечти в бъдещето."- споделя д-р Анета Кирова. Д-р Анета Кирова завършва медицина в Медицински университет – Варна. Голяма част от професионалния й път е посветен на епидемиологията на инфекциозните болести. В момента работи в СМДЛ "Сити Лаб" като специалист по медицинска паразитология. Задълбоченият интерес на д-р Кирова към историята на медицината датира от 2015 г., когато стартира нейното изследване за победата над маларията в България. Автор и вдъхновител е на проекта „Маларията в миналото и днес". Д-р Кирова е съавтор на книгата „150 години дарителска болница „Параскева Николау". 150 години в служба на здравното дело във Варна", част от поредицата на МУ-Варна „Страници от историята на медицината във Варна." Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2