Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Бъдещи военни лекари се завърнаха с НИК Св. Св. Кирил и Методий

Трима студенти, специалност "Медицина", направление "Военен лекар" се завърнаха с НИК "Св. Св. Кирил и Методий" на Морска гара - Варна. Те, заедно с още 21 курсанти на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" бяха на борда на изследователския кораб на краткосрочна учебна практика.

Страница 1 от 5