Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Упражнение по анатомия

При засилени мерки, съобразени с условията на епедимиологична обстановка се провеждат упражненията по анатомия в МУ-Варна. Студентите носят задължително предпазни маски и спазват физическа дистанция, а някои от преподавателите, като ас. д-р Петър Вълчанов, използват специални шлемове. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2