Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Европейски ден на логопедията 2023

Европейски ден на логопедията:6-ти март Във връзка с отбелязване на европейския ден на логопедията - 6-ти март, в Медицински университет – Варна на 10.03.2023 г. се проведе ежегодната среща на преподаватели от катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, студенти от специалност „Логопедия“ и представители на практиката, които осигуряват подкрепа на лица с езиково-говорни нарушения от различни възрасти. Обсъдени бяха въпроси, свързани с професията на логопеда, бъдещата професионална реализация на студентите и темата на Европейската организация на логопедите за 2023 г., свързана с логопедичната дейност и спешните състояния. На срещата присъстваха представители на Център за подкрепа на личностното развитие – Логопедичен център – Варна и Детска градина „Бриз“ (със специални групи).

Страница 1 от 3