Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

На официална церемония проф. д-р Валентин Игнатов получи ректорските регалии от проф. д-р Красимир Иванов

На официална церемония на 11 март в МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов предаде символите на ректорския статут на новоизбрания ректор проф. д-р Валентин Игнатов. В присъствието на ректорите на университета доц. д-р Георги Маринов ( в периода 1987-1990 г.), проф. д-р Темелко Темелков ( в периода 1999- 2004 г.) и проф. д-р Анелия Клисарова (в периода 2004- 2012 г.) проф. Игнатов облече ректорските тога и огърлица. Той получи и жезъла на университета и бе символично приобщен към академичните традиции на МУ-Варна. Ректорската огърлица има кръгла форма, която символизира безкрайността на научното познание. Целият медальон е изработен от бронз. В центъра на медальона е гравирано от бронз логото на Медицински университет - Варна: разтворена книга в храма на знанието с център медицинската емблема – тояга с увита около нея змия. Основата на медальона е изработена от син камък, който символизира човешките идеали. Те са основни принципи в медицинското образование и в лекарската професия. Ректорската тога е в червен и черен цвят. Към нея се носи шал във вишнев цвят. Жезълът на университета е увенчан с две напречно пресечени сфери и змия в центъра, което символизира медицинското знание. Произходът му е свързан с древния символ на медицината - тояга с обвита около нея змия, а също и със старинните предания за мъдростта и всезнанието на змията. Върхът на жезъла завършва с топка от нефрит – камък на вечността, силата и познанието, които са исконни ценности за медицината.

Страница 1 от 2