Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Науката в служба на общесвото 2023

27-мата заключителна конференция „Наука в служба на обществото“ на Съюза на учените – Варна се проведе на 27 октомври в МУ-Варна. Форумът, който се организира по инициативата „Месец на науката“, бе открит от заместник-председателя на Управителния съвет на СУВ проф. д-р Златислав Стоянов. Бяха отправени приветствия и от официалните гости на събитието. Организатори на научния форум са Община Варна, МУ-Варна, Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, Институт по океанология „Ф. Нансен“ - БАН, Институт по рибни ресурси, Център по Хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ – БАН.

Страница 1 от 3