Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Образователна игра Моето тяло

Образователната игра "Моето тяло" се състоя на 09.07.2019 г. в Музея по история на медицината. Тя е част от инициативата за ученици от началните класове „Месец на игри в Музея", а целта повишаване на знанията за човешкото тяло „Моето тяло". Под ръководството на асистент д-р Марин Железов от катедра "Анатомия и клетъчна биология" на МУ-Варна децата сглобяваха макет на човешкото тяло и научиха защо движението е много важно за мускулите. Урокът след това премина в ретро игри на открито - "дама" и "лимки". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4