Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Приготвяне на декоративна козметика

Студенти първи курс на магистърската програма „Козметология“ към Факултета по фармация на МУ – Варна участват активно в практическите занимания, част от учебния план. Под ръководстото на гл. ас. маг. фарм. Вилиана Гуглева, те демонстрирха процеса по приготвяне на декоративна козметика. Магистърската програма „Козметология" е създадена да отговори на специфичните потребности на козметичната индустрия в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към съвременните тенденции в областта на разработване, производството, внедряване и дистрибуция на безопасни козметични продукти с високо качество. Обучението по специалността продължава две години в задочна форма на обучение. Завършилите придобиват образователна степен „Магистър“. Те могат да се реализират в производствени предприятия на козметичната индустрия, научноизследователски лаборатории за иновации в козметологията, лаборатории за контрол на качеството на козметични продукти, държавни и фирмени научноизследователски институти, висши училища с възможност за надграждане с ОНС „доктор", собствен бизнес за производство и дистрибуция на суровини и козметични продукти.

Страница 1 от 3