Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Морски диетологични дни

Второто издание на симпозиума „Морски диетологични дни“ се проведе в КК „Св. Св. Контантин и Елена“ между 29 и 31 март. Събитието беше организирано от МУ-Варна и Националната асоциация „Практическа диететика и интегративна медицина“. Основната тема беше „Метаболитни нарушения – предизвикателства в практиката, част I: Инсулинова резистентност". То е единствен по рода си, провеждано досега в България с диетологични практикуми, насочени към работа с пациенти с инсулинова резистентност. Програмата на събитието включваше 5 научни сесии и 6 практикума, водени от експерти в различни области, работещи с проблемите на инсулинова резистентност, включително хранене и диететика, ендокринология, кардиология, психология, генетика, обща медицина и др. Гост-лектори от чужбина споделиха опита си в областта на генетиката и когнитивната дисфункция при инсулинова резистентност.

Страница 1 от 4