Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Кандидатстудентска кампания в МУ-Варна

Във Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна започна записването на новоприетите студенти по различните специалности. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2