Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

60-годишен юбилей отбеляза тържествено Катедрата по биохимия

През 2022 г. се навършват 60 години, откакто е поставено началото на преподаването по биохимия в МУ-Варна. Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика отбеляза тържествено годишнината в присъствието на официални гости, колеги от други катедри – бивши и настоящи преподаватели, и приятели. На събитието присъстваха представители на академичното ръководство, ръководители на катедри, представители на Асоциация на биохимичните катедри в България, представители на медицинските университети в страната, колеги и студенти.

Страница 1 от 3