Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

За трета поредна година МУ-Варна бе организатор и домакин на Международния форум на партньорствата

Представители на 6 държави взеха участие в Международния форум на партньорствата на Медицински университет – Варна, който се проведе на 25-и и 26-и октомври 2018 г. Събитието се организира за трета поредна година, а целта е то да се превърне в платформа, в която партньорите на висшето учебно заведение да могат да споделят идеи и да генерират успешни образователни, научни и социални проекти.

Основната тема на тазгодишното издание на Форума бе „Приносът на международните партньорства  за университетската интернационализация" и бе посветено на 25-та годишнина от създаването на специалността „Здравен мениджмънт" и 10-та годишнина от създаването на Факултета по фармация.

Основният акцент на Форума беше поставен върху интернационализацията на университетите, която представлява мощен инструмент за развитието на висшето образование в световен мащаб. Медицински университет – Варна интегрира глобалните перспективи и междукултурното измерение на учебния процес и научните изследвания. Презентациите и дискусиите се фокусираха върху различни модели на интернационализация, работещи при различните партньорства на МУ – Варна.


Поздравителен адрес от името на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов представи проф. д-р Албена Керековска – заместник-ректор по учебната дейност. Модераторите на срещата проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор по международно сътрудничество и д-р Анета Докова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество" направиха обстойно представяне на международната дейност на МУ-Варна, на типовете интернационални партньорства и резултатите от вече реализирани двустранни и многостранни проекти.

Форумът продължи с представяне на чуждестранните партньори, които споделиха своя опит в областта на конкретни проблемни въпроси на университетската интернационализация.

На срещата присъстваха представители на различни партньорски институции на МУ-Варна. Сред гостите бяха Почетният консул на Израел проф. д-р Красимир Методиев, директорът на дирекция "Здравеопазване" на Община Варна г-жа Анастасия Георгиева, аташе по сътрудничеството в областта на френския език към Френския институт в България г-н Ерик Перотел, както и гости от Университета в Оксфорд, Политехническия институт в Сетубал, Южно-уралския държавен университет в Челябинск, Националния медицински университет в Харков,  Фармацевтичен университет в Харков. В програмата на Форума активно се включиха и членове на академичното ръководство, преподаватели и студенти от МУ-Варна.

По време на работните дискусии бяха обсъдени възможностите за иницииране и реализиране на съвместни дейности и проекти – обмен на учебни програми, провеждане на интензивни обучителни курсове, участие в научни проекти и др.