Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предстоящи събития


Онлайн проверка на Експертна група от НАОА

На 15.06.2021г. в Медицински университет – Варна ще се проведе онлайн проверка на Експертна група от НАОА за програмна акредитация на докторска програма „Обща медицина". Експертна група в състав: Ръководител: Проф. д-р Арман Постаджиян, д.м.Членове: Доц. д-р Кирил  Славейков, д.м. Д-р Елка Тумбева – докторант  Наблюдаващ процедурата от ПКЗС от НАОА:  Проф. д-р Илия Попов, д.м.​

15 Юни 2021

Заседание на Общото събрание на Факултета по фармация

На 22.06.2021 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Аудитория 104 в сградата на Факултета по фармация ще се проведе заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Факултета по фармация.Дневният ред на заседанието ще включва:1.     Отчет на Декана.2.     Избор на членове на Факултетния съвет: От квотата на студентите и докторантите ​

22 Юни 202114:00

ХVII Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии"

​На 24 и 25 юни 2021 г. в университет „Проф. д-р А. Златаров"- Бургас ще се проведе ХVII  Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии". Организатор- http://www.conference-burgas.com/index.html .  

24 Юни 2021
-
25 Юни 2021

Плувен ден за купата на Юлиян Русев

На 26 юни ще се проведе Плувен ден за купата на Юлиян Русев, който е възпитаник на МУ Варна. Плувният симпозиум ще включва 4 лекции и турнир за ветерани с покана към всичко университети на град Варна. Лекциите са на теми:1. „История на плувните спортове във Варна" – лектор г-н Валентин Пантелеев2. „Плуването и развитието на детския организъм" – лектор д-р Магдалена Близнакова3. „Плуване и вестибул...

26 Юни 2021

Националното военноморско учение на ВМС с международно участие "БРИЗ 2021"

​В периода 11-19. 07. 2021 г. в град Варна ще се проведе Националното военноморско учение на ВМС с международно участие "БРИЗ 2021". МУ-Варна ще бъде представен от Учебния център по морско здравеопазване.Участието на УЦМЗ в това учение на ВМС ще бъде трето подред, като досега бяха провеждани съвместни фейности по търсене и спасяване на хора при крупни морски инциденти с голям брой пострадали. Тази...

11 Юли 2021
-
19 Юли 2021
Страница 1 от 5