Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предстоящи събития


Еньовден в Музея по история на медицината

По традиция на Еньовден Му​зеят по история на медицината организира за посетителите празник на билките с разнообразна образователна и културна програма - беседи, демонстрации, билкови работилници за деца и възрастни. ​

24 Юни 2024

Редовни приемни изпити по биология и химия за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и направление „Военен лекар” в МУ-Варна

На 3 юли МУ - Варна ще проведе редовни приемни изпити по биология и химия за кандидат-студенти по специалностите "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и направление "Военен лекар" за академичната 2024/2025 г.  Повече информация тук​​

3 Юли 2024

Приемен изпит по моделиране за специалността „Зъботехник” в МУ-Варна

На 5 юли МУ-Варна ще проведе приемен изпит по моделиране за кандидат-студенти по специалност "Зъботехник" за академичната 2024/2025 г. Повече информация тук​​

5 Юли 2024

Редовен приемен изпит по биология за специалности "Медицинска сестра", "Акушерка" и направление "Военна медицинска сестра"

​На 12 юли МУ-Варна ще проведе редовен приемен изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка“  за академичната 2024/2025 г. в гр. Варна и филиа​лите в гр. Шумен, Сливен и Велико Търново, както и по направление "Военна медицинска сестра". Повече информация тук​

12 Юли 2024

Редовен изпит по биология за специалностите "Кинезитерапия", "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант", "Помощник-фармацевт", "Рехабилитатор", "Медицински козметик"

​На 12 юли МУ-Варна ще проведе редовен изпит по биология за  специалностите "Кинезитерапия"  и за "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант", "Помощник-фармацевт",  "Рехабилитатор", "Медицински козметик".Повече информация тук​​

12 Юли 2024
Страница 1 от 8