Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Днес се провежда изпитът по моделиране за специалността Зъботехник в МУ-Варна

Днес в Медицинския колеж на МУ-Варна се провежда изпитът по моделиране за специалността Зъботехник. Минути преди началото на изпита в присъствието на заместник-ректора по учебната дейност проф. Албена Керековска и директора на Медицинския колеж проф. д-р Димитричка Близнакова кандидат-студентка от гр. Шумен изтегли следния модел: 4-долен (първи долен премолар).

Пет часа е времето, което ще имат кандидатите, за да направят модел на изтегления зъб.

Резултатите от изпита по моделиране за една от най-желаните специалности в Медицинския колеж на МУ-Варна ще бъдат обявени утре (27.07.2016 г.). Общо 35 са местата, за които се борят явилите се кандидат-студенти.

Всички кандидат-студенти, които желаят да прегледат и идентифицират изпитните си работи, ще могат да го направят утре (27.07.2016 г.) от 9:00 до 12:00 ч. (при г-н М. Милев) и от 13:00 до 16:00 ч. (г-жа Н. Калпакчиева) и в четвъртък (28.07.2016 г.) от 11:00 до 14:00 ч. (г-н М. Симов).

Проверката от конкурсния изпит по моделиране се осъществява от преподавател посочен в графика и кандидата положил изпит, срещу предоставяне на лична карта и документ за допускане на изпита, издаден от Медицински университет – Варна.

Нямат право в проверката и разяснението да присъстват лица, неучастници в конкурсния изпит по моделиране (роднини, близки и познати).

На кандидат-студента положил изпит ще бъде предоставена устна информация относно сформирането на оценката, без право на копие на документацията, която се явява изключителна собственост на Медицински университет – Варна.

След проверката кандидат-студента ще подпише документ с описание за дата и час, начало и край на предоставените разяснения в работната карта на преподавателя според графика.

 Видео​

Желаем успех и сръчност на всички кандидат-студенти!