Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна участва в национална среща по програма „Еразъм +“

Ha 25 и 26 октомври 2017 г. в Плевен се проведе национална среща на координаторите по програма „Еразъм+" от всички висши училища в България на тема: „Информационни дни и обучителен семинар за подобряване на административния процес по  Програма „Еразъм+" – сектор „Висше образование". Събитието бе открито от г-жа Татяна Калканова - Изпълнителен директор на Националната агенция – Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), София. Тя представи инициативите на агенцията по повод 30 годишнината на програма „Еразъм+", както и събитията  и честванията в тази връзка, организирани от висшите училища в България.

В презентацията на директора на ЦРЧР беше отбелязан и успешно проведеният Международен форум на партньорствата на Медицински университет – Варна „Международни партньорства за младежта – студентски живот и „Еразъм+".

МУ-Варна получи покана от Националната агенция ЦРЧР да се включи в програмата на обучението с презентация в панела „Оптимизиране на административния процес по програма „Еразъм+" – споделяне на добри практики". Експертите от отдел „Международно сътрудничество" Светлана Панайотова и Силвана Добрева представиха цялостната дейност и факторите за оптимизиране на резултатите от проектите за мобилност на студенти и преподаватели от МУ-Варна.

За 30 години в програма „Еразъм+" са се включили над 9 милиона участници. За България, по програма „Еразъм+" работят 48 висши училища и 1 консорциум. През 2016-2017 академична година  са проведени 2807 студентски мобилности и 1735 мобилности на преподаватели и непреподавателски състав от българските университети.