Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обявено е второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина“, „Дентална Медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес, 5 август 2022 г. се обявява второ класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и  „Фармация" за обучение срещу заплащане.

Класирането вижте тук или в профила си тук.

Записването и подаването на заявления за прекласиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" ще се проведе от 8 август (понеделник) до 12 август 2022 г. (петък) включително.

За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук. 

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в следващите класирания.

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.

2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите подават заявление за прекласиране на електронната поща на съответния деканат, в срок, определен в заповедта на Ректора. В противен случай губят право за участие в следващо класиране. Подалите заявление запазват правото си да участват в следващо класиране за някое от по-силните си желания. В случай, че до трето класиране включително кандидатът не се придвижи в класирането, запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до трето класиране включително), освобождавайки първоначално спечеленото. Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране за по-нежелана специалност от тази на спечеленото място.

Класираните не по първо желание кандидати, подават собственоръчно подписано и сканирано/снимано заявление за прекласиране към деканата, в който са класирани, на следните електронни адреси:

-         Деканат „Медицина": ksk_med@mu-varna.bg (за класираните по специалността „Медицина");      

-         Деканат „Дентална медицина": ksk_dent@mu-varna.bg (за класираните по специалността „Дентална медицина");  

-         Деканат „Фармация": ksk_pharm@mu-varna.bg (за класираните по специалността „Фармация").

Обръщаме внимание на всички класирани кандидати, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на трето класиране (в случай, че има останали незаети места) за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" на 16 август 2022 г. (вторник), а записването на приетите студенти ще започне от 17 август 2022 г. (сряда). 

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук

Ръководството на МУ-Варна поздравява всички приети студенти
за показаните високи резултати и постигнатия успех.
С радост ще Ви очакваме на първия учебен ден!

 
 


 


Виж още:Прием2022/2023