Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувано е първо класиране за седем от магистърските програми на МУ-Варна

При изключително висок интерес и изцяло онлайн премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" и „Козметология", която започна на 01.09.2022 г.

Публикувано е първо класиране за тези специалности, което може да видите тук или в профила си тук.         
Всички класирани студенти могат да се запишат в часовите интервали от 08.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа, съгласно следния график:

- За специалността „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" – от 23 до 28 септември 2022 г. включително (без събота и неделя) в стая 105а във Факултет „Обществено здравеопазване" (сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, етаж 1);

- За специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" – от 23 до 28 септември 2022 г. включително (без събота и неделя) в стая 105б във Факултет „Обществено здравеопазване" (сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, етаж 1);

- За специалността „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" – от 23 до 28 септември 2022 г. включително (без събота и неделя) в стая 105б във Факултет „Обществено здравеопазване" (сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, етаж 1);

- За специалността „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" – от 29 септември до 3 октомври 2022 г. включително (без събота и неделя) в стая 105а във Факултет „Обществено здравеопазване" (сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, етаж 1);

- За специалността „Опазване и контрол на общественото здраве" – от 29 септември до 3 октомври септември 2022 г. включително (без събота и неделя) в стая 105б във Факултет „Обществено здравеопазване" (сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, етаж 1);

- За специалността „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" – от 26 септември до 3 октомври 2022 г. включително (без събота и неделя) в стая 209 във Факултет „Фармация" (бул. „Цар Освободител" №84, етаж 2);

- За специалността „Козметология" – от 26 септември до 3 октомври 2022 г. включително (без събота и неделя) в стая 209 във Факултет „Фармация" (бул. „Цар Освободител" №84, етаж 2).

Повече информация относно документите и местата за записване вижте тук. Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в следващите класирания.

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.

2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите подават заявление за прекласиране на електронната поща на Деканата, в горепосочения срок. В противен случай губят право за участие в следващо класиране. Подалите заявление запазват правото си да участват в следващо класиране за някое от по-силните си желания. В случай, че до трето класиране включително кандидатът не се придвижи в класирането, запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до трето класиране включително), освобождавайки първоначално спечеленото. Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране за по-нежелана специалност от тази на спечеленото място.

Класираните не по първо желание кандидати, подават собственоръчно подписано и сканирано/снимано заявление за прекласиране към деканата на факултета, в който са класирани, на следните електронни адреси:

- Деканат „Фармация": ksk_pharm@mu-varna.bg (за класираните по специалностите „Козметология" или „Трансфер на технологии и иновации във фармацията");

- Деканат „Обществено здравеопазване": ksk_foz@mu-varna.bg (за класираните по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве" или „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи").

Обръщаме внимание на всички класирани кандидати, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на второ класиране (в случай, че има останали незаети места) на 4 октомври 2022 г., а записването ще започне от 5 октомври 2022 г.  

 

Ръководството на МУ-Варна поздравява приетите студенти и пожелава на всички успешна учебна година!

 

 

 


 
 

 

Виж още:Прием2022/2023