Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Посетете платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2022“

От 28 март 2022 г. (понеделник) всички, които се интересуват от предлаганите специалности, студентския живот, учебните бази и как се кандидатства в МУ-Варна, могат да посетят онлайн платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2022" 

Варненският медицински университет предлага обучение в 26 различни специалности. Интересът към всички тях е устойчиво висок, а конкуренцията продължава да държи челни позиции, като за едно място се борят 5-6 кандидати. От настоящата учебна 2021/2022 година са открити две нови специалности – „Биомедицинска техника и технологии" и „Клинична логопедия".

Кандидат-студентите могат да посетят виртуално четирите факултета към университета – Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, както и Медицинския колеж и филиалите в Шумен, Велико Търново и Сливен и да разгледат учебните бази за клинично обучение. Така те могат предварително да се ориентират и запознаят с възможностите, които предлага МУ-Варна и професионалната реализация след завършването, ще имат възможност да получат пълна информация.

В платформата Прием за 2022/2023 учебна година могат да бъдат видени изпити, срокове, документи, кандидатстудентски курсове, любопитна информация от Прием 2021/2022, такси за кандидатстване и обучение, брой приемани студенти и образуване на бала. Може да бъде намерена информация и за чуждестранните граждани, форма на конкурсните изпити, справочник и сборници по биология и химия, както и указания и подготовка за изпитите и примерни тестове.

Модерната материално-техническата база на университета, съвременните високотехнологични методи на преподаване, възможността за обучение на английски език, дипломите, признати във всички страни от ЕС, са сред привлекателните страни на университета. С всяка година кандидатстудентските кампании за чуждестранни студенти протичат в условията на все по-нарастваща конкуренция. Към момента в МУ-Варна се обучават над 6000 студенти, специализанти и докторанти от България и от над 50 държави по света. Веднъж прекрачили прага на мултинационалния университет, студентите попадат в среда с много възможности да учат избраната специалност и да се развиват. Класическите модели на преподаване в МУ-Варна умело се съчетават с най-модерните технологии на обучение.

Университетските бази за обучение на студентите от МУ-Варна предоставят възможност за високо качество на клиничното и предклинично обучение на студентите от медицинските специалности. С всяка изминала година Медицински университет – Варна прави все по-мащабни инвестиции в своите образователни структури, които са високо оценени както от студентите и преподавателите, така и от обществеността. Под вещото ръководство на своите високо-квалифицирани преподаватели, голяма част от които с международен авторитет и признание, студените могат да изберат да тръгнат по пътя на науката, за което ще срещнат пълната им подкрепа.

Онлайн платформата „Отворени врати 2022" запознава бъдещите кандидат студенти и с богатството на студентския живот в МУ – Варна. Университетът предлага цяла палитра от интересни извънучебни дейности, които студентите могат да организират и участват – присъствено или онлайн: здравноинформационни и благотворителни кампании; студентски научни конференции; незабравими студентски празници; международни кулинарни вечери; вечери на талантите; студентски партита с гост-изпълнители и актьори; спортни турнири; фестивали с различна насоченост; конкурси за красота и много други. Следвайки максимата „Здрав дух в здраво тяло", ръководството на учебното заведение отделя голямо внимание на спорта и физическата активност като важна част от развитието и подготовката на своите студенти.

Кратко видео за университета ориентира бъдещите студенти и им дава яснота за вече постигнатото пред последните години в МУ – Варна. Онлайн платформата  дава възможност да се прегледат най-често задаваните въпроси, за да се спести време към отговорите, които търсят родители и зрелостници, насочили се към медицинските специалности като свой професионален път на развитие.

 
 Виж още:Прием 2022/2023