Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Класирания за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – държавна поръчка и обучение срещу заплащане

Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за две от най-желаните специалности в Медицински университет – Варна – Медицина и Дентална медицина. Класирането може да видите тук или в профила си тук. Информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите молби за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

 

Обявено е и четвърто класиране за специалностите Дентална медицина и Фармация. Класирането вижте тук или в профила си от тук. За повече информация относно записването вижте тук.

Класираните на четвърто класиране, които не са се записали в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.