Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна предлага обновена виртуална разходка

МУ- Варна предлага възможност на всички пропуснали Дните на отворени врати 2017 г. да надникнат зад стените му.

Благодарение на обновената виртуална разходка, можете да разгледате отблизо един от най-динамично развиващите се и високотехнологични университети в България.

На 24 и 25 март 2017г. Медицински университет – Варна организира „Дни на отворените врати", насочени към кандидат-студенти, родители, учители и граждани от цялата страна. В тези два дни бъдещите студенти имаха възможността да се запознаят както с материалната база на университета, така и да се докоснат до спецификата на обучението в различните специалности и до модерните методи на преподаване. На 24 и 25 март четирите факултета към университета – Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, както и Медицинският колеж осигуриха достъп на желаещите да разгледат учебните бази на МУ-Варна.