Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Класирания за специалностите “Зъботехник“ и „Управление на здравните грижи“ – бакалавър, обучение срещу заплащане

Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Зъботехник" в Медицински колеж – Варна. Класирането може да видите тук или в профила си тук. Информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук

Обявено е и първо класиране класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Управление на здравните грижи" - бакалавър. Класирането вижте тук или в профила си от тук. За повече информация относно записването вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.