Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обявено е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина“, „Дентална Медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес, 29 юли 2021 г. се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и  „Фармация".

Класиранията вижте тук или в профила си тук.

Записването на класираните студенти ще става от 30 юли (петък) до 4 август (сряда) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 4 август от 9:00 до 12:00 ч. и от 12.30 до 16:00 ч.). Повече информация относно документите и местата за записване вижте тук.

Записването ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. При влизането в сградата кандидат-студентите трябва да са с поставена предпазна маска на лицето.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в следващите класирания.

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.

2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите подават заявление за прекласиране на електронната поща на съответния деканат, в срок, определен в заповедта на Ректора. В противен случай губят право за участие в следващо класиране. Депозиралите заявление запазват правото си да участват в следващо класиране за някое от по-силните си желания. В случай, че до трето класиране включително кандидатът не се придвижи в класирането, запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до трето класиране включително), освобождавайки първоначално спечеленото. Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране за по-нежелана специалност от тази на спечеленото място.

Класираните не по първо желание кандидати, подават собственоръчно подписано и сканирано/снимано заявление за прекласиране към деканата, в който са класирани, на следните електронни адреси:

-         Деканат „Медицина": ksk_med@mu-varna.bg        

-         Деканат „Дентална медицина": ksk_dent@mu-varna.bg

-         Деканат „Фармация": ksk_pharm@mu-varna.bg

Обръщаме внимание на всички класирани кандидати, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на второ класиране на 5 август 2021 г. (четвъртък), а записването на приетите студенти и подаване на заявления за прекласиране ще започне от 6 август 2020 г. (петък).

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук

  

 
 


Виж още:Прием 2022/2023