Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувани са резултатите от редовния изпит по химия

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по химия  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук.

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи на 13 юли 2018 г. (петък) и на 16 юли 2018 г. (понеделник) от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа в стая 802, Факултет по фармация (бул. „Цар Освободител" №84). Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Очаквайте първо класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация на 13 юли 2018 г. (петък), а записването и подаването на заявления за прекласиране ще се проведе от 16 юли (понеделник) до 19 юли (четвъртък) 2018 г.

При традиционно голям интерес премина първата част от приема на документи за предстоящата учебна 2018/2019 година. Кандидатите за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация са значително повече от тези във всички досегашни кампании на МУ-Варна.