Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Новото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия 2017" на МУ-Варна е вече в продажба

Вече можете да намерите в книжарниците новото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия 2017".
Книгата е с авторски колектив на Катедрата по химия, МУ-Варна, под редакцията на проф. Мона Станчева. Тя е с обем от 113 стр., в които са поместени задачи от обща и неорганична химия, както и от раздел органична химия.

Сборникът включва въпроси с избор на отговор и отворени въпроси, разпределени по раздели.

В раздел „Обща и неорганична химия" можете да намерите въпроси върху следните теми:
 • Строеж на атома и периодична система
 • Химична връзка
 • Химични елементи и техните съединения
 • Окислително-редукционни процеси
 • Скорост, катализа и термохимия
 • Химично равновесие
 • Разтвори
 • Колоиди
 • Теория на електролитната дисоциация. Киселини и основи, рH.
В раздел „Органична химия" са поместени въпроси върху темите:
 • Въглеводороди
 • Алкохоли и феноли
 • Алдехиди и кетони
 • Карбоксилни киселини и производни
 • Амини
 • Аминокарбоксилни киселини
 • Въглехидрати.

Приложени са и 10 източника на литература за подготовка.


Сборникът може да бъде закупен онлайн от сайта на университетското издателство тук или в книжарниците тук .