Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебната 2018-2019 година“ в МУ-Варна

Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебната 2018-2019 година". Той включва подробна, официална и най-актуална информация относно кандидатстудентската кампания и прием на нови студенти в Медицински университет - Варна през учебната 2018/2019 г.

В изданието по традиция основната информация е предадена с богат илюстративен материал и допълнителна информация за обратна връзка с кандидат-студентите.

Акцентите в справочника:

  • Подробна информация за всички специалности на Медицински университет – Варна и на Медицинския колеж и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.
  • Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Варна за учебната 2018/2019 г.
  • Срокове за прием на документи и изпитни дати за всяка една специалност.
  • Разпределение на приема по квоти.
  • Конспекти, учебни помагала, учебници за подготовка, методични указания, както и примерни тестове – за кандидатстващите с биология и химия в специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".
  • Конспекти, литература, методични указания, примерни теми за есе, указания за попълване на тестовете и т.н.

 

В края на справочника присъстват задължителните данни за контакт с всички звена, отдели, факултети, участващи в кампанията, както и информация за банковата сметка на МУ-Варна.

Специално място в настоящия сборник е отделено на онлайн услугите на университета – както за кандидат-студенти, така и за студенти.