Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Проф. д-р Марко Турина ще изнесе лекция в МУ-Варна и семинар в УМБАЛ "Св. Марина"

В периода 26-30 април 2017 г. по покана на ректора проф. д-р Красимир Иванов, гост на Медицински университет - Варна и на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина" ще бъде  деканът на Медицинския факултет в Университета в гр. Цюрих, Швейцария- проф. д-р Марко Турина.

В програмата на посещението на проф. д-р Турина са включени:

  • Лекция на тема "Бъдещо развитие на сърдечната хирургия", която ще се проведе на 26 април 2017 г. от 16:00 ч. в 1-ва Аудитория на МУ-Варна.
  • Семинар за хирурзи, докторанти и студенти, който ще се проведе на 27 и 28 април от 14.30 ч. в зала „Хелиге" на УМБАЛ „Св. Марина". Той ще включва следните теми:

       - Критичен подход към медицинската литература и статистика
       - Как да напишем хубаво резюме
       - Как да представим материал на научна среща: какво да правим и какво не
       - Хирургия при предсърдно мъждене

Семинарът е насочен към хирурзи, специализанти и студенти по медицина, които участват в допълнителните часове по сърдечна хирургия. Той ще включва серия от разговори и практически упражнения, целящи да обучат младите учени как се представят резюмета и ръкописи в международни списания и как се представя изследователска работа на научни срещи.

Записванията за семинара се осъществяват при Виолета Тодорова - технически сътрудник на Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина" - Варна, на тел. 052 978690 (вътр. 1690) до 25 април 2017 г.

Лекцията и семинарът ще бъдат на английски език. 

Проф. д-р Марко Турина е хърватски кардиохирург, директор на Клиниката по сърдечно-съдови заболявания на Университетската болница в Цюрих, Швейцария. Той е един от основателите на Европейската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия (EACTS) и преподавател в нейното „Училище за специализанти". Проф. Турина е сред първите лекари, които работят с вродени дефекти на сърцето, и първият лекар в света, вградил изкуствено сърце извън стената на гръдния кош.