Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излезе от печат кандидатстудентски сборник по биология за специалностите от Медицински колеж​

Вече можете да намерите в книжарниците първото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК-Варна, специалност „Акушерка" и специалност „Медицинска сестра", МУ-Варна".

Изданието е в обем от 96 страници и е сепарирано на двадесет раздела с тестови въпроси, след които са приложени и отговорите към тях.

Съдържанието включва следните теми:

 1. Тъкани – епителна, съединителна, мускулна и нервна
 2. Вътрешна течна среда. Свойства на кръвната плазма
 3. Кръвни клетки
 4. Сърце и кръвоносни съдове. Кръвообращение – голям и малък кръг
 5. Дихателна система
 6. Хранене и храносмилане (без храносмилане в устата, стомаха и червата)
 7. Белтъци. Полипептидни вериги
 8. Структура и свойства на белтъците
 9. Нуклеинови киселини. ДНК и РНК
 10. Вирусите – на границата между живото и неживото
 11. Устройство на еукариотните клетки
 12. Осигуряване на клетката с програма за съществуване
 13. Хромозоми – носители на клетъчната програма
 14. Клетъчно делене. Митоза. Мейоза
 15. Монохибридно кръстосване
 16. Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел
 17. Размножаване на животните и човека
 18. Индивидуално развитие
 19. Антропогенеза
 20. Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, сравнителноембриологични и палеонтологични доказателства за еволюцията

Сборникът, съставен от доц. Добри Иванов, може да бъде закупен от днес в онлайн магазина на университетското издателство и в книжарниците.

Виж още:Прием 2021/2022