Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Библиотеката отваря читалните си от 4 януари 2022 г.

От 4.01.2022 г. Централната библиотека на МУ-Варна в сграда Ректорат, нейните филиали във факултет „Фармация", Медицински колеж и електронните читални отварят за посетители с намален капацитет на читателски места и предприети всички противоепидемични мерки.

В читалните на библиотеката се допускат само студенти, преподаватели и служители, притежаващи валиден документ за ваксинация или срещу представени негативни резултати от тестове за COVID-19.

За потребителите, които предпочитат използването на електронни услуги, е създадена колекцията с дигитализирани учебници и книги в помощ на учебния процес. Те са достъпни с потребителско име и парола за Blackboard през сайта на библиотеката на адрес https://repository.mu-varna.bg/handle/nls/556

Осигурен е абонаментен достъп до платформите с електронни учебници на AccessMedicine, AccessPharmacy, UpToDate. Заявка за отдалечен достъп (потребителско име и парола) – на сайта на библиотеката: https://library.mu-varna.bg/.

______________________________________________________________________________________________