Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувани са резултатите от редовния изпит по биология в МУ-Варна

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по биология  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук.

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи на 9 юли 2019 г. (вторник) и на 10 юли 2019 г. (сряда) от 10.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа в IV аудитория, етаж 1, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" №55). Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

При традиционно голям интерес премина първата част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2019/2020 година, приключила в полунощ на 26 юни 2019 година. Както и през изминалите кампании най-многобройни са кандидат-студентите за специалностите Медицина", Дентална медицина" и Фармация" в МУ-Варна и специалността „Помощник-фармацевт", изучавана в Медицински колеж – Варна. Устойчиво висок е и броят на кандидат-студентите, които избраха да подадат документите си онлайн.

Пожелаваме успешно представяне на всички кандидат-студенти на редовния изпит по химия, който ще се проведе на 08.07.2019 г.

Вижте разпределението по зали и сгради за изпита по химия тук.

_________________________________________________________________________________________________


Виж още:Прием 2021/2022