Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Дни, свободни от учебни занятия за студентите от англоезично обучение

Съгласно заповед на Ректора на МУ – Варна, проф. д-р Валентин Игнатов, дните 2 април (петък) и 5 април (понеделник) 2021 г. са свободни от учебни занятия за студентите от специалностите „Медицина" и „Дентална медицина"- англоезично обучение.

Неучебните дни са във връзка с Великденските празници на студенти-граждани на държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.