Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Придобиване на ОНС "Доктор" на Елица Петева Джонгова

6 Февруари 202012:00

Придобиване на ОНС "Доктор" на Елица Петева Джонгова 
дата на защита: 06.02.20 г.   
час: 12:00 ч.
място: 103 Аудитория на Факултета по „Дентална медицина“, МУ – Варна
тема: "Вестибулопластика с ксеногенен дермален трансплантат"