Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ – Варна взе участие в среща на Център за развитие на човешките ресурси с ректорите и Еразъм координаторите на българските висши училища

На 27 януари 2022 г. в гр. София се проведе Национална среща на ректорите на българските висши училища  и координатори по проекти по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+", сектор „Висше образование".

Събитието бе открито от г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси. На срещата бе проф. д.ф.н. Генка  Петрова – зам. министър на образованието и науката, ресор за висше образование, която приветства участниците от името на министър Николай Денков.

По отношение на коректност и ефективност в работата на Ключова дейност 1 на „Еразъм+", бяха обсъдени мерки и евентуални нередности, добри практики и резултати от проверка и мониторинг на проектите. Беше направен обзор на Програма „Еразъм+" за периода 2014-2020 г. и бяха очертани перспективи по Програма „Еразъм+" 2021-2027.

С особена важност беше дискусията по темите: покана за кандидатстване 2022 г., дигитален „Еразъм+" и срещани трудности при администриране на проектите.

Организаторите на националната среща поставиха акцент върху инициативата „2022 - Европейска година на младежта", която предвижда провеждането на множество дейности на европейско, национално, регионално и местно равнище, посветени на младите хора. Европейската година на младежта ще върви ръка за ръка с NextGenerationEU, което отваря отново перспективите за младите хора, включително качествени работни места и възможности за образование и обучение за Европа на бъдещето, и подкрепя участието на младите хора в обществото.


В националната Еразъм-среща се включиха над 120 представители на висшите училища в България. От страна на Медицински университет - Варна участие взе проф. Тодорка Костадинова, д.и. – Директор, дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество" и Институционален координатор по програма „Еразъм+".

------------------------

МУ- Варна е удостоен  за първи път с харта Еразъм през 2007 г. година и продължава да защитава високото ниво  на качество  и интернационализация   в  цялостната си дейност. В резултат на това  през 2018 г. бе отличен  със Знак за качество за работата си по програма Еразъм+ , а през 2020 г.   е удостоен с харта Еразъм и за новия програмен период 2021-2027г.