Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Международен форум на партньорствата на Медицински университет - Варна

16 Октомври 2017
-
17 Октомври 2017На 16 и 17 октомври 2017 г. за втора поредна година ще се проведе Международният форум на партньорствата на Медицински университет - Варна. Основната тема на тазгодишната среща „Международни партньорства за младежта – студентски живот и Еразъм+" е вдъхновена от факта, че град Варна е обявен за „Европейска младежка столица" за 2017 година и отбелязването на 30-та годишнина на програма „Еразъм".

Акцентът на Форума ще бъде поставен върху ролята на партньорствата за развитието на модерно образование, научен и културен обмен, както и в процеса на интернационализация и работа в мрежа на университетите. Обхватът на срещата включва живота на студентите и младите изследователи и дейности, подкрепяни от академични преподаватели и ментори, насърчаването на процеса на мобилност, засилено сътрудничество, разпространение на информацията, споделяне на добри идеи и най-добри практики сред участниците. Амбицията ни е да създадем и развием устойчива мрежа от международни партньори по целия свят, чиято основна цел ще бъде да се подобри образованието, науката, здравето и качеството на живот на младите хора.

Екипът на отдел „Международно сътрудничество" подготвя разнообразна културна и социална програма както за чуждестранните, така и за българските гости. Нека заповядат и всички преподаватели, студенти, участници в мобилности по програма „Еразъм+" или по двустранните споразумения за академичен обмен с медицинските университети в Москва и Санкт Петербург.

Очакваме Ви!

Програма