Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна ще участва в Европейската седмица на общественото здраве от 17 до 21 май 2021 година

За втора поредна година Медицински университет Варна участва в събитията на Европейска седмица на общественото здраве (European Health Week 2021 events page (eupha.org), провеждана от  Европейската асоциация по обществено здраве. Мероприятията са организирани тематично в рамките на 5 дни в седмицата 17-21 май 2021г.

През 2020 година Медицински университет се включи с провеждане на 3 събития от Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването към ФОЗ и УС по рехабилитация към МК Варна, а през настоящата година участието на Университета се разширява с включване на преподаватели и от Факултета по фармация с общо 7 организирани събития.

17 май  2021

„Студентски перспективи относно профилактиката на хранителните заболявания" – семинар; английски език - Катедра по хигиена и епидемиология; 14.30-16.30ч.  


18 май  2021

,Превенция на наркомании в общността" лекция; български език - Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването; 


19 май 2021

„Зеленият морски двор на Варна" - Катедра по хигиена и епидемиология  12-14.00 ч.


„,Промоция на здраве в образователна среда"  - Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването и УС Инспектор по обществено здраве Медицински колеж Варна 10:00 до 11:30 часа


20 май 2021

 "Оценка на риска за здравето при консумация на морски храни" – Катедра „Химия" Факултет по фармация;   16.00 ч.


21 май 2021

"Здравни неравенства във фокуса на общественото здравеопазване" интервю с доц. Невяна Фесчиева, Председател на Българското дружество по история на медицината - Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването;  12.00-12.30ч.

 

"Здравни неравенства – разбирания и действия в медицинската практика"семинар;  Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването   17.00-19.30ч.

Всички теми на Европейската седмица на общественото здраве може да видите тук.