Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

До 15 ноември 2019 г. се приемат нови предложения за годишния издателски план

До 15 ноември 2019 г. се приемат предложения за годишния издателски план на МУ-Варна за 2020 г. Всяко предложение от катедрите трябва да бъде съобразено с утвърдените учебни планове и програми, наличната учебна литература в съответната област, както и броя на студентите, изучаващи съответната дисциплина.
 
За да бъде изпратено предложение за годишния издателски план за 2020 г., е необходимо да се попълни този формуляр от сайта на издателството. Попълненият PDF документ се входира в АИС документооборот не по-късно от 15 ноември 2019 г. и се насочва към отдел „Издателска дейност“. Необходимо е да бъде приложено и решението на Катедрения съвет. Освен това решението трябва да бъде вписано в попълнения формуляр, като формулярът бъде подписан от съответния декан.
 
Издателството на МУ-Варна очаква Вашите предложения!

_________________________________________________________________________________________________