Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

IN MEMORIAM

На 90-годишна възраст ни напусна доайенът на Българската оториноларингология, хирургът, ученият, учителят и вдъхновител проф. д-р Иван Ценев, д.м.н.

Професионалният и академичният път на проф. Ценев са тясно свързани с МУ “Проф. Д-р Параскев Стоянов" - Варна. Започва през 1964 като асистент по патоанатомия при ВМИ - гр. Варна и придобива специалността през 1967. На по-късен етап в продължение на 3 години (от 09.1997 до 04.2000) проф. Ценев е ръководител на Катедрата по УНГ болести на МУ-Варна. За този период той реорганизира учебния процес и съдържание, въвежда нови хирургични техники, ръководи и подкрепя докторантурите на асистенти, стартира нови специализации и докторантури.

През 2020 проф. д-р Иван Ценев д.м.н. е удостоен от ректора на МУ-Варна проф. Красимир Иванов с отлието „SIGNUM LAUDIS" за принос в научноизследователската дейност и академично развитие на преподаватели от МУ-Варна и други университети в Република България.

Роден е в София, където завършва гимназиално и висше образование. Започва трудовия си път като участъков лекар в с. Априлово, Търговищко и ординатор в УНГ отделение в гр. Попово. След това е асистент по патоанатомия при ВМИ - гр. Варна. Следва асистентство по УНГ болести при ИСУЛ. Придобива втора специалност по оториноларингология през 1972 г. Защитава дисертация "Доктор" на тема "Някои клинични и морфологични (хистологични, хистохимични и електронно- микроскопски) проучвания при преканцерозите, кератозата и папилома на ларинкса и лечението им". През 1979 г. е избран за доцент към Катедра по УНГ болести на МА (София). Специализира в Германия (ФРГ). През 1984 г. защитава докторска дисертация на тема „Хомотрансплантация на проводната система на средното ухо от трупни донори и имплантацията им във витални уши на реципиенти със запазен кохлеарен резерв". През 1985 г. е избран за редовен професор към Катедрата по оториноларингология на МУ-София. Организатор и ръководител е на специализирани курсове по хирургия на ухото, онкологични заболявания на ушите, носа и гърлото. През 2004 г. е избран за действителен член на "Българската национална академия по медицина". Дълги години ръководи специализирания научен съвет по офталмология и оториноларингология, два мандата зам. председател на Висшата атестационна комисия по хирургия, национален консултант по оториноларингология.

Има издадени две самостоятелни монографии: "Клинико морфологична отология" и "Клинико морфологична риноларингология". Премиерата и на двете книги се състои през 2000 г във Варна. Автор е на ръководства по хирургия на ухото, "Практически наръчник по оториноларингология". Автор и съавтор е на голям брой публикации в български и чуждестранни списания.

През 1999 извършва за първи път в България кохлеарна имплантация.

Носител е на множество отличия на БЛС, МУ-София.

Поклон пред светлата му памет!

Видео

​​ ​