Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

IN MEMORIAM

На 85 годишна възраст ни напусна учителят на няколко поколения лекари по дентална медицина, многоуважаваният и обичан учен, лекар, преподавател и приятел акад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н. Той бе дългогодишен ръководител на катедри във факултетите по дентална медицина в София и Пловдив и член на академичните им ръководства. Основоположник е на денталната имплантология в България и двигател на развитието на денталната медицина у нас. Академик Попов има огромна заслуга за утвърждаването и развитието на факултета по дентална медицина на МУ-Варна с енергичната си подкрепа към развитието на академичния му състав и прякото си участие в лекционното преподаване във факултета. 

Роден е в гр. Сливен. Завършил Стоматологичния факултет на Медицинска Академия и Биологическия факултет на Софийския университет. Дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в Стоматологичните факултети в София и Пловдив.

Автор е на стотици публикации в България и чужбина, на 12 научни и учебни книги, на изобретения и патенти. Научен ръководител на 14 защитени дисертации в страната и чужбина (5 в областта на имплантологията).

Учител е на стотици зъболекари по зъбопротезна имплантология. Утвърдил българска школа в имплантологията. Работи в областта на сравнителната анатомия на дъвкателния апарат при бозайниците и човека, протетичната стоматология, зъбопротезната имплантология и геростоматологията. Създава оригинални методи за зъбопротезиране, инструменти, уреди и пособия за зъболекарската практика.

Носител е на високи отличия на Медицинските университети в страната (София, Пловдив, Варна). От 1995 г. е член – кореспондент на БАН, а от 2003 г. е Академик на БАН. Член на Международната академия по Зъболекарство и на Руската академия по естествени науки.

Дълбок поклон пред светлата му памет!