Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Придобиване на ОНС "Доктор" на Ивайло Христов Митковски

7 Февруари 202013:00

Придобиване на ОНС "Доктор" на  Ивайло Христов Митковски
 дата на защита:  07.02.20 г.
час: 13:00 ч.
място:I-ва Аудитория на Медицински университет– Варна
тема:„Ендопротезиране на раменна става след фрактури на проксималния хумерус при възрастни пациенти“