Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

На 3 август в МУ-Варна ще се състои кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“ - магистър


На 3 август ще се проведе кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „Магистър". Изпитът ще се състои в I-ва и във II-ра аудитория на Медицински университет – Варна (ул. „Марин Дринов" №55). Кандидат-студентите от входящ №9317 до №9361 да се явят в I-ва аудитория (етаж 4), а кандидат-студентите с входящ №9362 до №9402 във II-ра аудитория (етаж 3).

Кандидатстудентските изпити в МУ-Варна се провеждат в присъствен формат и при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. Влизането в сградата и настаняването на кандидатите в изпитните зали става след задължителна дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска на лицето. Допустимо е носенето на защитни ръкавици и шлем.

Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в изпитните зали от 7:30 до 8:30 часа. Трябва да си носят лична карта, химикали със син цвят на мастилото, два прозрачни найлонови плика (голям и малък) за лични вещи и и документ за явяване на изпит (документ с входящ номер). Ако сте пропуснали да разпечатате своя документ с входящ номер, можете да го направите от тук.


В 9:00 ч. ще бъде изтеглена изпитната тема на конкурсния изпит - есе, за развиването на която кандидатите ще имат на разположение 3 часа. Тук можете да намерите примерните теми за кандидатстудентския изпит.

 

Пожелаваме успех на всички кандидат-студенти!