Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте разпределението по зали за кандидатстудентския изпит по биология в МУ-Варна на 16 юли

Над 700 кандидати ще се явят на приемния изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Помощник-фармацевт", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Изпитът ще се проведе на 16 юли (четвъртък). Кандидатите за тези специалности имаха възможност да подадат своите документи до 13 ч. на 14 юли. 

Едновременно с кандидатите в МУ-Варна на предстоящия изпит, който ще бъде в тестова форма, се явяват и желаещите, които искат да се обучават по специалностите „Акушерка" и „Медицинска сестра" във филиалите на университета.

Напомняме на всички кандидат-студенти, че трябва да заемат местата си между 7:30 и 8:30 ч. Не се допуска струпване на групи от хора, като задължително се спазва необходимото отстояние (1-1.5 метра). Родители и придружители на кандидатите не се допускат в двора на сградите.

Влизането в сградата и настаняването на кандидатите в изпитните зали става след задължителна дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска на лицето. Допустимо е носенето на защитни ръкавици и шлем.

Указания за провеждане на кандидатстудентските изпити в МУ – Варна, вижте тук.

Кандидатите трябва да носят документ за самоличност (лична карта), химикали със син цвят на мастилото, два прозрачни найлонови плика (голям и малък) за лични вещи и документ за явяване на изпит (документ с входящ номер). Ако сте пропуснали да разпечатате своя документ с входящ номер, можете да го направите от тук.
 

 

Вижте разпределението по зали за гр. Варна – тук.        

Вижте списъка на кандидат-студентите, които са подали документи само за Филиал Сливен и ще се явяват на изпит в гр. Сливен – тук.
Вижте списъка на кандидат-студентите, които са подали документи само за Филиал Шумен и ще се явяват на изпит в гр. Шумен – тук.
Вижте списъка на кандидат-студентите, които са подали документи само за Филиал Велико Търново и ще се явяват на изпит в гр. Велико Търново – тук.          
 

Пожелаваме успех на всички кандидати!         
 

За Ваше улеснение по-долу може да видите къде се намират всички изпитни зали:  


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55 (виж картата)

Регионална здравна инспекция – Варна (РЗИ), ул. „Брегалница" №3 (виж картата)

МБАЛ „Св. Марина" (Терапевтична болница), бул. „Христо Смирненски" №1 (виж картата)

Факултет по дентална медицина, бул. „Цар Освободител" №84 (виж картата)

Медицински колеж – Варна, бул. „Цар Освободител" №84 (виж картата)

Факултет по фармация, бул. „Цар Освободител" №84 (виж картата)

Икономически университет – Варна - Втори корпус, ул. „Евлоги Георгиев" №24 (виж картата )

 

Кандидат-студентите, които ще полагат приемен изпит във филиалите:

За Филиал Сливен - гр. Сливен, ул. „Генерал Столетов" №30 (виж картата)

За Филиал Велико Търново - гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов" №2 – Хуманитарна гимназия (виж картата)

За Филиал Шумен - гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" №63 (виж картата)